Ɛɛgengalɛlɛ

kɛngan

Ɛɛgengalɛlɛ

Add "ɛgengalɛ" in Nzema to your vocabulary. ɛɛgengalɛlɛ, nom /ɛ-g-e-n-g-a-lɛ/ Examples of ɛgengalɛ

Ɛaneɛlɛ

kɛngan

Ɛaneɛlɛ

Add "aneɛ" in Nzema to your vocabulary. ɛaneɛlɛ, nom /-a-n-eɛ/ Examples of aneɛ Indefinite article

Gyima Johannesburg

kɛngan

Gyima Johannesburg

Adwenle Menli tɛnla Johannesburg. Hɔane?: Johannesburg mɔɔ menli ne. Kenle nzu?: Maanle. Siane-gyan

Johannesburg lɛ banebɔlɛ?

kɛngan

Johannesburg lɛ banebɔlɛ?

Adwenle : Yɛ tɛnla johannesburg. Yɛ te banebɔlɛ. Hɔane?: Johannesburg mɔɔ menli ne. Kenle nzu?: Ken

Ɛbolɛzonlenlɛlɛ

kɛngan

Ɛbolɛzonlenlɛlɛ

Add "bolɛzonlenlɛ" in Nzema to your vocabulary. ɛbolɛzonlenlɛlɛ, nom.2 /-b-o-lɛ-z-o-n-l-e-n-lɛ/ Exa

Ɛadwenlelɛ

kɛngan

Ɛadwenlelɛ

Add "adwenle" in Nzema to your vocabulary. ɛadwenlelɛ, nom.1.2 /-a-d-w-e-n-l-e/ Examples of adwenle

Ɛɛzonlelɛ

kɛngan

Ɛɛzonlelɛ

Add "ɛzonle" in Nzema to your vocabulary. ɛɛzonlelɛ, nom /ɛ-z-o-n-l-e/ ɛzonle in other languages Wh

Ɛmoalɛlɛ

kɛngan

Ɛmoalɛlɛ

Add "moalɛ" in Nzema to your vocabulary. ɛmoalɛlɛ, nom /-m-o-a-lɛ/ moalɛ in other languages What is

Ɛnↄhalɛlɛ

kɛngan

Ɛnↄhalɛlɛ

Add "nↄhalɛ" in Nzema to your vocabulary. ɛnↄhalɛlɛ, nom /-nↄ-h-a-lɛ/ nↄhalɛ in other languages Wha